GIỚI THIỆU SÁCH

 

 

 

 

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm VietHealth

Giới thiệu - Giới thiệu Trung tâm Tư vấn tâm lý

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt về sức khỏe tình dục và sinh sản, chăm sóc sức khỏe ban đầu...

chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phát hiện và phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Sứ mệnh cốt lõi của VietHealth là việc nâng cao khả năng tiếp cận của người dân tới các dịch vụ y tế cơ bản, VietHealth tập trung vào việc thực hiện các dự án mang tính bền vững tại những nơi cần can thiệp nhất tại Việt Nam, với đối tượng trọng tâm là nhóm người có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn và dễ bị tổn thương.

VietHealth hoạt động với mục tiêu hướng tới nhận thức cộng đồng, thúc đẩy việc thay đổi hành vi tại cộng đồng, nâng cao năng lực của nhân viên và các cơ quan tại cấp địa phương, đảm bảo các dự án tác động tích cực lâu dài tới sức khỏe cộng đồng.

VietHealth có mối quan hệ rộng rãi với Bộ Y tế Việt Nam và các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương, cùng với mạng lưới các cộng tác viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam và quốc tế. Do đó VietHealth có khả năng cộng tác với tất cả các đối tác để cung cấp các dịch vụ hiệu quả, chuyên nghiệp và bền vững với chất lượng cao nhất.

Sứ mệnh VietHealth:

Nâng cao sức khỏe cho người dân trên khắp Việt Nam, đặc biệt với những nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn, dễ bị tổn thương, nhóm người dân tộc thiểu số, người dân ở các vùng nông thôn, vùng xa, vùng cao và nhóm có nguy cơ cao trong cộng đồng, nâng cao khả năng nhận thức của người dân, thúc đẩy họ tiếp cận tới các dịch vụ y tế cơ bản.

Lĩnh vực hoạt động:

• Cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các giai đoạn phát triển và thực hiện dự án;
• Thiết kế, triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá dự án chìa khóa trao tay các dự án y tế công cộng;
• Cung cấp dịch vụ xây dựng năng lực, bao gồm đào tạo ở cấp y tế cơ sở và y tế dự phòng, nhận thức và phòng chống HIV/AIDS, và các dịch vụ sức khỏe sinh sản;
• Cung cấp dịch vụ phòng khám ở mức cơ sở và dự phòng, nhận thức công tác phòng chống HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản, và nhận thức về khuyết tật, phòng ngừa và phục hồi chức năng.

Năng lực tổ chức:

Với một đội ngũ gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế công cộng, sức khoẻ sinh sản, phục hồi chức năng, dịch tễ học, pháp luật, truyền thông và quản lý dự án, VietHealth có khả năng thực hiện tất cả các giai đoạn phát triển và thực hiện dự án.

VietHealth có một mạng lưới rộng lớn các hỗ trợ viên và cộng tác viên năng động trong cả khu vực tư nhân và nhà nước, bao gồm Bộ Y tế, Trường Y tế công cộng, hiệp hội các doanh nghiệp, các bệnh viện Nhi và Phụ sản, các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế.

Dự án và các ý tưởng dự án đang được phát triển:

 1. Giảm thiểu hậu quả do khuyết tật vào cộng đồng tại các khu vực nông thôn và miền núi Việt Nam thông qua việc phát hiện sớm cho trẻ khuyết tật và nhóm có nguy cơ bị khuyết tật cao. Nâng cao năng lực phòng ngừa khuyết tật dựa trên nhân viên y tế địa phương, tăng cường điều trị và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, tăng cường về giáo dục, xã hội và cơ sở hạ tầng cho trẻ khuyết tật và cha mẹ của họ.
 2. Thực hiện một mạng lưới Chăm sóc sức khỏe sinh sản (RH), các phòng khám sức khỏe ban đầu, và các dịch vụ di động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, HIV/ AIDS, dịch vụ VCT trên toàn Việt Nam, nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương.
 3. Giảm tỷ lệ thương tật và thương tích liên quan đến khuyết tật trong cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua việc đẩy mạnh sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong cộng đồng người lao động.
 4. Kêu gọi nguồn lực và trang thiết bị nhằm tăng cường việc cung cấp các dịch vụ y tế ban đầu và y tế dự phòng, phát hiện sớm khuyết tật trẻ em và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật ở miền Bắc Việt Nam.
 5. Hỗ trợ trong việc phát triển sự kết hợp giữa các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ địa phương, và chính quyền Việt Nam cấp tỉnh và trung ương để tăng cường hiểu biết cũng như các cam kết địa phương cho các dự án hỗ trợ trong tương lai. Tiến hành phân tích tình hình và nhu cầu đánh giá để xác định các khu vực can thiệp trong tương lai và các nhóm mục tiêu.


TRUNG TÂM PHỤC HỒI

CHỨC NĂNG TRẺ EM VIETHEALTH


1. Mục tiêu

Xây dựng mô hình: “Phục hồi chức năng cho trẻ em” trên cơ sở phối kết hợp về chuyên môn của y tế và giáo dục cùng với sự trợ giúp hiệu quả của gia đình và xã hội nhằm cung cấp dịch vụ có chất lượng cao, bền vững cho những trẻ em có nhu cầu đặc biệt.


2. Nhiệm vụ

2.1.   Xây dựng mô hình phòng phục hồi chức năng cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt với chất lượng cao, chi phí hợp lý thông qua các hình thức:

-             Phục hồi chức năng vận động: áp dụng mô hình trị liệu FLAME, vật lý trị liệu

-             Phục hồi chức năng học tập: cho những trẻ em có khó khăn về học, chuẩn bị kiến, thức kỹ năng giúp các em vào lớp 1.

-             Phục hồi chức năng xã hội: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, làm việc nhóm… thông qua việc phối hợp giữa nhân viên của trung tâm với phụ huynh, nhà trường và xã hội.

2.2.   Tăng cường chất lượng dịch vụ thông qua nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên, thay đổi cách thức tiếp cận đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt và áp dụng mô hình quản lý chất lượng.

2.3.   Đào tạo nhân lực và chuyển giao quy trình cung cấp dịch vụ cho những cơ sở trực thuộc Viethealth.

2.4.   Vận động thay đổi quan điểm của xã hội đối với trẻ em khuyết tật và gia đình họ để trẻ em khuyết tật có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và được hòa nhập với xã hội,


3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Dịch vụ:

3.1.1. Đánh giá sàng lọc sự phát triển của trẻ và phân loại khuyết tật.

-        Bước 1: đánh giá sáng lọc

 • Phát hiện sớm các vấn đề của trẻ.
 • Tư vấn phụ huynh thực hiện các biện pháp khám phân loại

-        Bước 2: Đánh giá phân loại khuyết tật.

 • Khám lâm sàng và chẩn đoán qua máy móc thiết bị y tế
 • Đánh giá chức năng học tập.
 • Đánh giá tâm lý và chức năng xã hội.

3.1.2. Tư vấn/tham vấn

-        Tư vấn ban đầu cho gia đình trẻ khi đưa trẻ tới trung tâm

-        Tư vấn về thực trạng của trẻ, sử dụng các dịch vụ và cách thức trị liệu cho trẻ dựa trên kết quả đánh giá phân loại.

-        Tham vấn tâm lý cho phụ huynh (khi có nhu cầu).

3.1.3. Phục hồi chức năng khuyết tật vận động:

-        Vật lý trị liệu: xoa bóp, kéo dãn, tập luyện cơ khớp

-        Đắp nến pharaphin/lá ngải

-        FLAME: Giáo dục điều khiển

3.1.4. Trị liệu trẻ tự kỷ và một số dạng khuyết tật trí tuệ khác.

-        Dịch vụ trị liệu: giao tiếp, ngôn ngữ, hành vi và dạy các kỹ năng xã hội

-        Phương pháp trị liệu: kết hợp một số phương pháp có hiệu quả nhất như: Vật lý trị liệu, Phương pháp ABA, Tâm vận động, Chỉnh âm và trị liệu ngôn ngữ, Trị liệu cảm giác, Giáo dục đặc biệt…dựa trên kết quả đánh giá và sự đáp ứng của trẻ với từng phương pháp.

3.1.5. Đào tạo cha mẹ và gia đình trẻ.

-        Hội thảo/khóa tập huấn chuyên môn.

-        Các buổi sinh hoạt nhóm cha mẹ theo các dạng khuyết tật.

-        Chuyển giao kỹ thuật/phương pháp trị liệu trên chính trẻ là con của họ ngay tại trung tâm.


3.2. Loại hình dịch vụ

3.2.1. Chăm sóc cả ngày: bao gồm các hoạt động trị liệu cá nhân, các hoạt động theo nhóm và sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt ngoài trời.

3.2.2. Trị liệu theo giờ: tập trung chủ yếu vào trị liệu cá nhân, ngoài ra còn có các buổi sinh hoạt nhóm để phát triển các kỹ năng giao tiếp, xã hội.

3.2.3. Dịch vụ tại gia đình: theo nhu cầu của gia đình có thể cung cấp dịch vụ theo giờ theo thỏa thuận với trung tâm.


TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẺ EM VIETHEALTH

Địa chỉ: 39A Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 84 4 371 86 622

Fax: 84 4 371 73 418

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: www.viethealth.org.vn

Facebook: VietHealth

Lời hay ý đẹp

Những câu nói nổi tiếng của Lão Tử


- Lo thắng người thì loạn , lo thắng mình thì bình

- Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.

- Hiểu được người là khôn, nhưng hiểu được mình mới là đại trí .

- Nếu biết vạn vật thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều gì.

- Ai vội vàng tiến lên phía trước, đều không thể đi xa.

- Ai muốn hiển thị mình, sẽ tự làm lu mờ bản thân.

- Ai muốn chứng thực bản thân, sẽ không tự biết bản thân mình là ai.

- Ai muốn ức chế người khác, thường không thể tự kiềm chế bản thân được.

- Không có sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan

- Nếu biết nhìn vào Tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả câu trả lời.

- Nhu thắng cương, tịnh thắng động.

- Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên

- Nếu người muốn co lại, trước hết hãy duỗi ra. Nếu người  muốn từ bỏ, hãy cho phép xuất ra, nếu người muốn điều gì, trước hết hãy cho đi thứ đó.

- Những khởi đầu tốt đẹp, thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm.

- Quan tâm đến sự công nhận của người khác, ta sẽ thành tù nhân của họ.

- Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu một thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.

- Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất.

- Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết

- Khi bạn hài lòng một cách đơn giản về chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai thì mọi người sẽ tôn trọng bạn.

- Tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, nhưng thắng được mình mới là kẻ kiên cường.

- Biết người là có trí, biết mình là sáng suốt

- Hễ còn lòng ham muốn thì chỉ biết được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài chứ không biết được cái vi diệu ở sâu bên trong.

- Lời thành thật thì không đẹp, lời đẹp thì không thành thật.

- Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ bẩn được. Tinh thần trong sáng, lòng ham muốn chẳng dính vào được.

- Biết đủ là đủ, tức là đủ. Biết nhàm là nhàn tức là nhàn.

- Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ, đau khổ giấu mình trong hạnh phúc.

- Ai vâng lời liều, hứa liều tất nhiên khó đúng hẹn.


 

TỤC NGỮ VẦN Đ

8 chữ

Đàn ông cụ kệ, đàn bà lệ lậu.
Đánh chuông ra mặt, đánh giặc ra tay.
Đánh giặc họ Hàn, làm quan họ Đặng.
Đào hồ thả sen, làm men ủ bột.
Đất thiếu trồng dưa, đất thừa trồng cau.
Đầu bằng con ruồi, đuôi bằng cái đĩa.
Đầu bằng quả mít, đít bằng cái thúng.
Đầu năm xương muối, cuối năm gió nồm.
Đi đầu thì bỏ, đỏ đầu thì nuôi.
Đủ một thời giàu, chia nhau thời khó.
Đi buôn lỗ vốn, làm ruộng mất mùa.
Đi cày mỏi gối, đi cuốc đau tay.
Đi chợ ăn quà, về nhà đánh con.
Đi giác sắm bầu, đi câu sắm giỏ.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Đi nói dối cha, về nhà dối chú.
Đi xem đến hội, đi chơi đến chùa.
Điều lành thì chớ, điều gỡ quên đi.
Điều lành mang lại, điều dại mang đi.
Đo sông đo bể, dễ đo lòng người.
Đỏ thì vàng son, ngon thì mật mỡ.
Đói thì ăn vắt, mất thì nói càn.
Đói không ai tha, giàu ra có phận.
Đòn gánh giữa đàng, vác ngang lên cổ.
Đồng bấc thì qua, đồng quà thì nhớ.
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
Đời cha vo tròn, đời con bóp dẹp.
Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào.
Đừng chóng chớ lâu, đừng mau chớ chậm.
Đừng ăn cây táo mà rào cây sung.
Được ăn, được nói, được gói đem về.
Được chim bẻ ná, được cá quên nơm.
Đường đi hay tối, nói dối hay cùng.

9 CHỮ

Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại.

Đứa ở xét công, vợ chồng xét công nghĩa.
Được như lời nói, làm nhà ngói mà ở.

10 CHỮ

Đường dài hay sức ngựa - Nước loạn biết tôi ngay

Đi cúi mặt với đất -  Về cất mặt lên trời
Đói trẻ chớ vội lo -  Giàu trẻ chớ vội mừng.
Đẹp mặt anh đi hài -  mang tai thằng chân đất
Đẹp mặt anh đi giày -  đắng cay thằng cắp tráp.

CÒN NỮA

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • Tin Mới Nhất

 • Tin Đọc Nhiều

Hình Ảnh Tổng Hợp

 

Thăm và tặng quà tiễn thấy Thức HT Tr.Chí Linh VT về nghỉ hưu

Tọa đàm trên đài TH Bà Rịa Vũng Tàu về Kỹ năng sống với đại diện sở giáo dục và đoàn thanh niên tỉnh BRVT

Lớp Giáo dục giới tính tại Trung tâm BDVH Lan Anh - TP.VT

với chị Phó phòng GD TP VT trong Khóa tập huấn về Kỹ năng sống

Khóa tập huấn về Kỹ năng sống cho cán bộ quản lý tại phòng Giáo Dục TP.Vũng Tàu

Họp mặt với TT Đồng Đội TP Đà Nẵng và TT YMCA TP.Hồ Chí Minh

Gặp bạn cũ Cao Bá Hưng trong trại huấn luyện Cơ Bản 2015

Buổi Dã ngoại mùa xuân 2016 với trưởng Lê Đình Bình.

Video tuyển chọn